จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” และร่วมจัดงาน “วันแม่แห่งชาติ” ของอำเภอจตุรพักตรพิมาน

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๑๕ น. ณ หอประชุมโรงเรียน นายเสถียร เปรินทร์      ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน บุคลากรของโรงเรียน และตัวแทนแม่ของนักเรียนจากระดับชั้นต่างๆ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ขึ้น โดยในปีนี้มีกิจกรรมสำคัญๆ ดังเช่นทุกๆปี อาทิ การลงนามถวายพระพร          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ การอ่านกลอน การขับร้องเพลงประสานเสียงโดยคณะกรรมการนักเรียน การไหว้และกราบขอพรแม่ การมอบของที่ระลึกและมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนแม่ที่มาร่วมงาน ซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยภาพแห่งความประทับใจยิ่ง

ประวัติความเป็นมา “วันแม่”

พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายของคำว่า “แม่” ไว้ดังนี้
แม่ หมายถึง หญิงในฐานะที่เป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูก, คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดตน พุทธศาสนา ได้ให้ความหมายของคำว่า “แม่” ซึ่งหมายถึง หญิงที่มีครอบครัวไว้หลายนัย เช่น                                                                            1.แม่ บางทีเรียกว่า มารดา มารดร หมายถึง เป็นใหญ่ เช่น แม่ทัพ แม่น้ำ แม่กอง เป็นต้น อันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ภายในกิจการนั้นๆ ในที่นี้มาใช้กับผู้ให้กำเนิดแก่ลูกและหาตัวแทนไม่ได้
– หญิงในฐานะผู้ให้กำเนิดแก่ลูก และหาตัวแทนไม่ได้
– คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดตน
– คนที่เป็นหัวหน้า หรือเป็นนาย โดยไม่จำกัดว่าเป็นชายหรือหญิง เช่น แม่ทัพ แม่กอง ฯลฯ
รวมความแล้ว “แม่” คือ ผู้รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน โดยการรับผิดชอบนั้นมีขอบเขตภายในบ้านเรือน

2.ชนนี หมายถึง ผู้ให้กำเนิดลูก, เป็นที่บังเกิดเกล้าของลูก

3.ภรรยา หรือภริยา หมายถึง
– เมีย หรือ หญิงผู้เป็นคู่ครองของชาย
– ผู้เลี้ยง หรือผู้ดูแลสมาชิกของครอบครัว

ชาวอเมริกันเป็นผู้กำหนดให้มีวันแม่อย่างเป็นทางการขึ้น และผู้ที่พยายามเรียกร้องให้มีวันแม่ในอเมริกา คือ แอนนา เอ็ม.จาร์วิส คุณครูแห่งรัฐฟิลาเดลเฟีย แต่กว่าเธอจะประสบความสำเร็จก็ครบ 2 ปีพอดีในปี ค.ศ.1914 (พ.ศ. 2457) โดยประธานาธิบดี วูดโรว์ วิลสัน ได้มีคำสั่งให้ถือวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคมเป็นวันแม่แห่งชาติ และดอกไม้สำหรับวันแม่ของชาวอเมริกันก็คือดอกคาร์เนชั่น ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ให้ประดับตกแต่งบ้านหรือประตูด้วยดอกคาร์เนชั่นสีชมพู แต่ถ้าแม่ถึงแก่กรรมไปแล้วให้ประดับด้วยดอกคาร์เนชั่นสีขาว

สำหรับในประเทศไทยนั้นมีการจัดงานวันแม่ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2486 ณ.สวนอัมพร โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดงาน แต่เนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไปโดยปริยาย หลังจากผ่านพ้นวิกฤติสงครามไปแล้ว หลายหน่วยงานได้พยายามรื้อฟื้นให้มีวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยนกำหนดวันแม่ไปหลายครั้ง แต่กำหนดวันแม่ที่ประชาชนนิยม และเป็นที่รับรองของรัฐบาล คือวันที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 กำหนดงานวันแม่ในวันนี้ยังดำเนินต่อมาอีกหลายปี       ก็ต้องมาหยุดชะงักลงอีก ด้วยเหตุผลที่ว่าสภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้จัดงานวันแม่ขาดผู้สนับสนุนซึ่งก็คือกระทรวงวัฒนธรรมที่ถูกยุบไปนั่นเอง

ต่อมาสมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทยเห็นว่าควรมีการจัดงานวันแม่ต่อไป จึงได้รื้อฟื้นงานวันแม่ขึ้นมาอีก และได้กำหนดให้จัดงานวันแม่ คือวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2515 แต่จัดได้เพียงปีเดียวก็เลิกไป จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เห็นว่าควรกำหนดวันแม่ให้แน่นอนเสียที จึงได้กำหนดวันแม่ใหม่โดยให้ถือว่าวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ และ กำหนดให้ดอกมะลิเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ตั้งแต่นั้นมา

เหตุผลที่ให้ดอกมะลิ เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่ ก็เนื่องจาก ดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลาย อย่างคำประพันธ์บทดอกสร้อยชื่อ แม่จ๋า ของท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา ที่ว่า
ดอกเอ๋ยดอกมะลิ
ถึงยามผลิกลิ่นพราวสกาวต้น
สดสะอาดปราศสีราคีระคน
เหมือนกมลใสสดหมดระคาย
กลิ่นมะลิหอมกระไรไม่รู้สร่าง
เปรียบได้อย่างรักแท้ไม่แปรหาย
อันรักแท้แลหัวใจได้บรรยาย
ขอเชิญทาย ณ ที่ไหนจากใครเอย

อ้างอิง : http:// campas.sanook.com/

(สายน้ำแห่งความรัก)

วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ อำเภอจตุรพักตรพิมาน ได้จัดงาน “วันแม่แห่งชาติ” ในภาคเช้า ๐๗.๐๐ น. มีพิธีทำบุญตักบาตร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่างๆในเขตเทศบาลจตุรพักตรพิมานมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมครั้งนี้มีประชาชนมาร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก

ในภาคสาย เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอจตุรพักตรพิมานได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิจตุรพักตรพิมานและ พิธีปลูกต้นไม้ ในการจัดงานครั้งนี้มีพ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานของรัฐ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ มาร่วมพิธีเป็นคับคั่ง


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s