จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกร่วมงาน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

กิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ๒๕๕๕

                ปัญหายาเสพติด ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก เพื่อเน้นถึงความสำคัญของการต่อสู้กับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิดและการลักลอบค้ายาเสพติด และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั่วโลกในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด ที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and llicit Trafficking ICDAIT) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่าง วันที่ ๑๗-๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๐ ที่ประชุมได้เสนอเป็นข้อมติต่อสมัชชาใหญ่สหประชาชาติขอให้กำหนดวันที่ ๒๖ มิถุนายน   ของทุกปีเป็น “วันต่อต้านยาเสพติด” ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตาม ข้อเสนอดังกล่าวในการประชุมเมื่อ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

“วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ในปี ๒๕๕๕ นี้ อำเภอจตุรพักตรพิมานได้จัดงาน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” อำเภอจตุรพักตรพิมาน ปี ๒๕๕๕ และโครงการดื่มน้ำสาบานต้านยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอ โดย  นายศิริพันธุ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน เป็นประธานในพิธี ในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การเดินรณรงค์ ๔   มุมเมือง พิธีดื่มน้ำสาบานตนต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมแสดง TO BE NUMBER ONE กิจกรรมประกวดดนตรี ประกวด    ร้องเพลง กิจกรรมการแสดงจากโรงเรียน และ อปท. ต่างๆในพื้นที่

ในส่วนของโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้มอบหมายให้ นักเรียน ชมรม TO BE NUMBER ONE นักเรียนชั้น ม. ๒ และคณะครูประจำชั้น เป็นตัวแทนของโรงเรียนจัดริ้วขบวนเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ และจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โรงเรียนได้รับคำชมเชย ในความเสียสละ ความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกับชุมชนด้วยดีเสมอมา ควรที่พวกเราชาวจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จะได้น้อมรับคำชมเชย และความภาคภูมิใจร่วมกัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s