จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ลงนาม MOU กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

        

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กรฏฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในโครงการให้บริการทางวิชาการและบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ แก่โรงเรียน และนายจรรโลง ธนกัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปเป็นตัวแทนของโรงเรียน เพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าว สำหรับโครงการให้บริการ     ทางวิชาการและบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ แก่โรงเรียนนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะจัดให้บริการทางวิชาการแก่นักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ในวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ภาคเช้า และจะให้บริการหนังสือ ทรัพยากรสารสนเทศ สำหรับนักเรียนและครู โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ครั้งที่ ๑ ระหว่าง วันที่ ๗-๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๔-๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

                สำหรับโครงการการให้บริการทางวิชาการ และการบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนี้ ได้จัดบริการให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดยโสธร ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เป็นอย่างมาก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s