งานอาคารสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์รับหน้าฝน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์รับหน้าฝน ระหว่างวันที่ ๘-๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา งานอาคารสถานที่ ได้ว่าจ้างผู้รับจ้างดำเนินการปรับถมสระน้ำใกล้ๆบริเวณอาคารอุตสาหกรรมศิลป์ อาคารคหกรรม และอาคารพยาบาล โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๗๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาท) ทั้งนี้เนื่องจากสระน้ำดังกล่าวไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ ขอบสระถูกน้ำฝนกัดเซาะอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับอาคารต่างๆที่อยู่ใกล้เคียง บริเวณรอบสระมีวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นมากมายทำให้เป็นอาศัยของยูงลาย ยูงรำคาญ และแมลงอื่นๆ หลังการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวแล้ว ได้ก่อให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม สามารถนำพื้นที่ที่ปรับถมแล้วใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆได้อีกด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s