ครูภาษาจีน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก พบปะ สมาชิกชมรมภาษาจีน โรงเรียนน้อง

วันจันทร์ ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการภาษา โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน คุณครูฟ้าใส (Miss Li-ping ping) ครูสอนภาษาจีน โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ได้ให้เกียรติเดินทางไปพบปะกับนักเรียน ชมรมภาษาจีน โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน และเปิดโอกาสให้สมาชิกของชมรมได้พบปะ พูดคุย กับครูเจ้าของภาษาอย่างใกล้ชิด ซึ่งบรรยากาศในชั้นเรียนวันดังกล่าว เป็นที่ประทับใจของนักเรียนยิ่ง สำหรับชมรมภาษาจีน โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน นี้มีสมาชิกที่เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๒๕ คน ดำเนินกิจกรรมของชมรมมาแล้วเป็นเวลา ๔ ปี โดย นางนันทพร ธนกัญญา ครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้สอนและที่ปรึกษาของชมรม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s